Що е Евро-Рус?


Крис Роман

Евро-Рус - това е сдружение, чиято цел е пропагандата на Европейската Ос, наричана още Оста "Париж-Берлин-Москва". Евро-Рус се основава на това, че световното господство на така наречените "американски" правителства се явява препятствие за развитието на всички култури по света. И особено пък за Европейските култури. Понятието "американско управление" не се припокрива с понятието "американски народ". Американците от Европейско произхождение, но не само те, плащат висока цена, както и всички останали хора по света, за отгоре налаганото им мултинационално общество. Когато ние говорим за "американско управление", то имаме предвид онези вредни люде, които стоят в ложите, лобитата и правителствата, интернационалните банкери, международните аферисти. Тук имаме предвид формирования от рода на Skulls Bones, Bilderbergers, Concil of Forein Relations, Trilaterale Commissie…

Световното господство на интернационалните банкери нанася огромни щети на Европейските народи.

Това важи в най-пълна степен и за Великобритания.  Великобритания се явява васал на "американското" лоби. Лобито, което господства над Америка, господства също така и във Великобритания. Англичани, Шотландци, Ирландци и Уелсци са жертви на лоби, което има щаб-квартира във Великобритания. По заповед на интернационалните банкери британската политика подтиска интересите на Европа.

Единственият начин да бъдат обуздани международните банкери - това е изграждането на една силна континентална Европа. А силна и свободна Европа може да бъде построена само върху оста "Париж-Берлин-Москва". Това е единствената геополитическа ос, при която Европа може действително да бъде свободна. Евро-Рус съдейства за дружбата между европейските котинентални народи, от Гибралтар до Владивосток. Всеки европейски народ трябва да реши това сам за себе си. Но тези решения не бива да разпалват разногласия вътре в Европа. 

Ние, европейците от Индо-Европейско произхождение - сме изправени пред важен период от своята история. Ще го преживеем ли или не? Демографическите изменения през последния 20-ти век не са в наша полза. Освен това, демографите предсказват в следващите 20 години наплив на не по-малко от 500(петстотин) милиона емигранти от Африка и Азия(да, правилно сте прочели: петстотин милиона!). Всичко това, заедно с факта, че нашето автономно население се смалява наполовина в резултат на недостатъчна раждаемост, води към неминуемо падение.

В хода на своята история Европа помни множество войни. Много войни бяха разпалени и от интернационалните банкери. Най-жестока от всички беше Втората световна война. Европейските народи в момента не биха могли да си позволят още една вътрешноевропейска война. Те трябва да си подадат ръце един на друг, ако имат намерение да посрещнат предизвикателствата на времето. Ще позволим ли пак да се унищожаваме по заповед на интернационалните банкери?

Важен фактор в тази Европейска Ос се явява Русия. За Запада дълги години тази европейска страна бе враг. На Запад ние получавахме от средствата за масово осведомяване ужасяващи разкази за ситуацията в Източна Европа, както и във Източна Европа тогава нищо дружелюбно не се разказваше пък за нас. Появи се понятието "желязна завеса". Благодарение на Втората световна война се издаваха книги за някаква могъща някога Европа. Въниква обаче тук въпрос: кому бяха изгодни тези европейски войни?

Днес Европа е разделена на два лагера: от едната страна са страните под "американската" сфера на влияние, а от другата страна е Русия. Русия се явява трън в очите на "американско-британското лоби", на международните банкери. Затова те не пропускат възможността да омаскарят Русия. По един изкуствен начин западните европейци се настройват против източните. По същия начин, както във времената на Студената война. С тая разлика, че Страшната Стена на Раздора се придвижи няколкостотин километра на изток. 

Ние бихме могли да си зададем въпроса: "Защо Русия, а не Америка?" Тия, които предпочитат Атлантическата Ос или с други думи Запада - това ще рече: Съединените щати, Западна Европа и Израел; оста Вашингтон - Брюксел - Тел-Авив - вярват, че страната зад океана, САЩ, се явява родина на абсолютната свобода. Там обаче, където я размахват, ние виждаме, че не е останало кой знае колко от нея.

1. В Съединените щати най-силните икономически лобита поддържат партиите на "демократическата" система. Който и да дойде на власт, лобитата са винаги печеливши. Американският народ плаща за това.

2. В Западна Европа в повечето страни са прокарани закони, които ограничават свободата на словото. За емигрантите и историческите аксиоми на нас ни е позволено да мислим така, както ни заставят да мислим.

3. Израел се отнася със своите съседи така, сякаш това са някакви безправни отпадъци на обществото. Ето затова ние отхвърляме Атлантическата Ос. Тя е Ос на угнетението.

Европейската Ос - Западна, Централна и Източна Европа - това е Оста с най-големи възможности за постигане на Свободата. Лишавайки от свобода, ненавистната Атлантическа Ос счита Русия за недемократична. Според атлантиците "демокрацията" означава безнаказано грабителство на природните ресурси от нашата земя, безнаказана и безгранична измама, ограбване на народа. Да, "демокрация" означава безнаказана експлоатация на всички народи по света. От този тип "демокрация" ние се отказваме! Наедно с това съществува и друг тип демокрация: демокрацията, осъществявана в Русия. По всяко време в Русия може да си набавиш литература, заради която в Западна Европа можеш да попаднеш в затвора. Още се използва истинска историческа терминология. Мнозинството от русите са привързани към своята страна и своя народ. Те знаят своята история. Те знаят своите палачи и своите герои. Те знаят своите традиции. Те знаят своите песни. И нещо, което е особено важно, те отхвърлят всичко, което разлага страната им. И никак не е случайно, че техния президент, който се явява привърженик на управляващата демокрация, е така популярен. Западна Европа с една така важна страна като  Германия ни насажда "Ред", Източна Европа с една така значима страна като Русия ни поучава да съхраняваме Вярата и Традициите си. Казват, че Германия - това е тялото, а Русия - душата. Заедно с другите европейски страни Европа отново ще стане велика. За тази европейска Ос всяка европейска страна и всеки европейски народ са значими. Двуглавият орел е и европейски символ. Едната глава гледа на Запад, а другата е обърната на Изток. Но те имат едно тяло. Европейската Ос - това е единствената Ос за опазване на Европа.

За една Велика Европа, от Гибралтар до Владивосток!
С приятелски поздрав:
Крис Роман,
Евро-Рус

Рейтинг@Mail.ru
Top